HSP Paardencoaching

“Hoog Sensitieve Personen zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen, in vergelijking met degene die minder opmerken en snel en impulsief handelen. Hebben vaak last van een overactief immuunsysteem en allergieën. In zekere zin is hun hele lichaam ontworpen om nauwkeuriger te kunnen waarnemen en evalueren wat het lichaam binnenkomt aan informatie”.

Elaine N. Aron

Een op de 5 mensen is hoog gevoelig. Ze zijn intuïtief sterk en hebben de neiging snel overweldigd te raken wanneer er veel mensen om hen heen zijn, bijvoorbeeld op het werk, op school of in de sociale omgeving. Niet zelden hebben hoog gevoelige mensen een pijnlijk verleden waarin ze niet gezien, gehoord en erkend werden. Hebben daardoor last van onzekerheid of van een vol systeem. Ook het (nog) niet thuis voelen op aarde is iets wat vaker voorkomt.

Hoog gevoelige mensen die op ontdekking zijn en willen leren over hun gevoeligheid als kracht, zich zelf willen leren zien en erkennen, eventuele trauma’s willen doorleven en verwerken en er zo sterker uit willen komen kunnen bij mij en de paarden terecht voor ervaringsdeskundige begeleiding. Inzicht en bewustwording helpen je dichter bij zelf te komen. Het verwerken van traumatische gebeurtenissen helpen je je lichter te voelen.

Paarden zijn kudde en prooidieren wat maakt dat ze sterk reageren op non verbale communicatie. Ze zijn heel sensitief en zullen altijd reageren op lichaamstaal en energie. Ze oordelen niet maar geven directe feedback. Het paard als spiegel van de ziel helpt jou bij het hervinden van jouw Zelf. Mijn paarden zijn zacht en wijs en kunnen je duidelijk maken wat er nodig is en je ondersteunen waar nodig. Ook of eigenlijk juist als je bang bent voor paarden kunnen wij je helpen. We beginnen altijd daar waar het veilig voelt en je zult je angst voorbij gaan.

Kinderen voelen zich snel op hun gemak bij de paarden en openen zich zodoende sneller. Ze komen eerder in de ontspanning zodat ze kunnen leren.

Wat kan er ontstaan door coaching bij Helende Paarden?

  • Inzicht in jezelf. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, waar ben ik, waar wil ik naar toe?
  • Vertrouwen in jezelf.
  • Doorleven van emoties als angst,boosheid en verdriet.
  • De kans nare ervaringen te verwerken.
  • Omgaan met je hoog gevoeligheid en deze inzetten als kracht

Ook is dit een plek waar volwassenen en kinderen zichzelf mogen zijn en de hectiek van het dagelijkse leven achter zich kunnen laten. Een plek om prikkels te verwerken, tot rust te komen en je weer krachtig te voelen. Zo sterk als een paard!

Ik werk ook met RDI en (CREF) EMDR.

RDI (Resource Development and Installation) kunnen we inzetten om jou bij bepaalde angsten of moeilijkheden te helpen. Het geeft een bodem, een draagvlak, wanneer het nog te moeilijk is om naar bepaalde gebeurtenissen te kijken of om je te helpen bij bepaalde angsten of spannende dingen.

Met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en CREF-EMDR ga je traumatische gebeurtenissen verwerken. De paardjes helpen je daarbij. Dit kan zowel naast als op het paard.

Naast of tijdens de sessies bij de paarden werk ik ook met diverse coachings- en inzichtkaarten, meditatie (spelletjes), gronding en adem (spelletjes) en klankschalen.